Historia leasingu

6Jeszcze w latach 80 XX wieku leasing w Polce w ogóle nie funkcjonował. Głównym przeciwnikiem jego rozwoju był system polityczny. Łatwo zatem wysnuć wniosek, że po 1989 roku leasing zaczął stawiać pierwsze kroki w naszym kraju. Początkowo obejmował on środki transportu oraz maszyny wykorzystywane w działalności gospodarczej. Chociaż zainteresowanie leasingiem systematycznie rosło, to regulacje prawne pojawiły się w Kodeksie Cywilnym dopiero w 2000 roku.

Z tego wniosek, że leasing funkcjonował bez wyraźnych regulacji prawnych prawie 10 lat. Pierwsze rozporządzenia dotyczące leasingu wprowadzono na obszarze prawa podatkowego. Mimo to, ciągle istnieją luki, co, w pewien sposób, hamuje rozwój leasingu. Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie w 2007 roku zasady, która umożliwia indywidualną wykładnię przepisów prawnych dokonaną przez Ministra Finansów. Obecnie leasing ma decydujący wpływ na rozwój gospodarki. Jest on bowiem głównym źródłem wielu inwestycji. Leasing jest też lustrem, w którym odbijają się wszelkie trendy gospodarcze, co pozwala na trafne prognozowanie.

Dodaj komentarz