Inne rodzaje

Podział na leasing bezpośredni i pośredni, to podział ze względu strony biorące udział w transakcji. Bardzo ważny jest również podział ze względu na rodzaj umowy. Tutaj wyróżniamy leasing operacyjny i kapitałowy (finansowy). Cechą tego pierwszego rodzaju jest czasowe przekazanie danego przedmiotu w użytkowanie. Koszty amortyzacji nie leżą w kompetencji korzystającego, tylko właściciela. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma prawo do nabycia wynajmowanej wcześniej rzeczy.

Natomiast leasing kapitałowy polega na oddaniu danego dobra inwestycyjnego w użytkowanie w zamian za raty leasingowe. Koszty amortyzacji pokrywa korzystający. Amortyzacja jest zatem wyznacznikiem podziału na leasing operacyjny i kapitałowy. Obie te formy najmu wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa. Ostatnio jednak popularny staje się leasing konsumencki, czyli taki, który służy podmiotom prywatnym. Na razie ta forma leasingu nie jest zbyt popularna w Polsce. Jednak prognozy szacują, że w najbliższym czasie się to zmieni.

Dodaj komentarz