Oprocentowanie kredytu

Podstawowy koszt, który obciąża kredyt to oprocentowanie. Wysokość oprocentowania jest zawsze podawana w stosunku rocznym. Jedna tak naprawdę ma na nią wpływ dany miesiąc. Bank bowiem nalicza odsetki w każdym miesiącu od kapitału, który pozostał do spłacenia. Stosuje tutaj roczną stopę procentową, która jest proporcjonalna do ilości dni w danym miesiącu. Z tego wniosek, że w styczniu, który liczy sobie 31 dni, odsetki będą wyższe, niż w kwietni, który ma 30 dni. Oprocentowanie decyduje o systemie płacenia rat.

Można płacić raty równe i raty malejące. W przypadku tej pierwszej kategorii raty są stałe. W miesiącach krótszych, w których oprocentowanie jest mniejsze, płacimy tyle samo, co zawsze. Natomiast większy udział ma kapitał. W przypadku rat malejących, kapitał jest stały. Odsetki są doliczone do kwoty kapitału, który został nam do spłacenia. Wiadomo, że z czasem ten kapitał będzie się zmniejszał. Analogicznie jest również z odsetkami. Klient przed podjęciem decyzji powinien się dobrze zastanowić, na jaki rodzaj rat się zdecydować.

Dodaj komentarz