pożyczki od 18 lat

Sposób na pozyskanie pieniędzyPożyczki od 18 lat, osoby zarejestrowane w urzędach pracy niejednokrotnie nie mogą znaleźć pracy. Wielu z nich decyduje się na prace na własny rachunek. Planują otworzyć własną firmę, jednakże nie posiadają odpowiedniego kapitału. W takiej sytuacji z pomocą może nam przyjść pożyczki na raty na rozwój działalności gospodarczej oferowana przez urząd pracy. Jak ją pozyskać? Na pewno trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna poszukująca pracy. Następnie należy złożyć wniosek o dotację, przedstawić swój biznesplan. Dotacje z urzędów pracy mogą wynieść maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Warto tutaj nadmienić, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wyniosło 3646,09 zł. Wielu bezrobotnych decyduje się również na dotacje na otwarcie spółdzielni socjalnej. I tutaj możemy liczyć na kwotę dotacji do 400 % przeciętnego wynagrodzenia. Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą już biznes mogą liczyć na pomoc finansową na doposażenie stanowiska pracy. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Comments are closed.